arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
Whatsapp WhatsApp Whatsapp Hemen Ara Randevu Bize Yazın

Üroloji ünitemizde erkek, kadın ve çocukların tüm böbrek, mesane ve idrar yolları ameliyatları ve tıbbi tedavileriyapılmaktadır.

Mesane (İdrar Torbası) Hastalıkları

 • Enfeksiyon ve Kanamalar: Endoskopik tetkik (sistoskopi), Medikal tedaviler.
 • Mesane Taşı: Endoskopik Taş kırma Tedavisi, Cerrahi Operasyonları.
 • Üreterovezikal darlık (UVD): Endoskopik Dilatasyon (genişletme) Tedavisi, Cerrahi Operasyonları.
 • Vezikoüreteral Reflü (VUR): Endoskopik Tedavisi (dolgu madde enjeksiyonu), Cerrahi Operasyonları.
 • Mesane Tümörleri: TUR ile Endoskopik Operasyon, Mesane İçine İlaç Uygulamaları

Mesane Boynu ve Prostat Hastalıkları

 • Bayanlarda İdrar Kaçırma: Endosokpik ve Açık Operasyonları, TVT, TOT Ameliyatları.
 • Mesane Boynu darlığı: Perkütan Sistostomi (geçici mesane drenajı), Endoskopik (TUR) ve Açık Operasyonları.
 • Prostatit (Prostat Enfeksiyonu): Medikal tedavileri.
 • Prostat Büyümesi: Teşhis ve Medikal Tedavileri, Transrektal Biopsi, Endoskopik (TUR.P) ve Açık Cerrahi Operasyonarı, Radikal (Tümör) Prostatektomi.

Üretra (Aşağı İdrar Yolu) Hastalıkları

 • Tanısal İşlemler: Üroflowmetri (İşeme Testi), Retrograd Üretrografi, Üretrosistoskopi.
 • Üretrit (enfeksiyon): Medikal Tedavisi.
 • Üretra taşı: Endoskopik tedavisi.
 • Üretra Darlığı: Dilatasyon (genişletme), Endoskopik Operasyon (internal Üretrotomi), Açık Cerrahi Operasyonları (Üretroplastiler).

Penis Hastalıkları

 • Balanit (enfeksiyon) ve Fimozis: Medikal tedavileri. Sünnet.
 • Penil Kurvatür (eğrilik) ve Peyroni Hastalığı: Medikal Tedaviler, Enjeksiyon tedavileri, Cerrahi Operasyonları.
 • Hipospadi ve Fistül Hastalığı: Gerekli Cerrahi Operasyonları.
 • Empotans (iktidarsızlık) Operasyonları: Papaverin Testi ve Doppler USG, Medikal Tedaviler, Revaskülarizasyon (Kan akımını artırma) Operasyonları, Penil Protez (mutluluk çubuğu) Operasyonları.

Skrotum ve Testis Hastalıkları

 • Skrotumun Enfeksiyon Travma ve Tümörleri: Medikal Tedavileri, Cerrahi Operasyonları.
 • Varikosel: Teşhisi ve Medikal Tedavileri, Normal Cerrahi ve Mikrocerrahi Operasyonları.
 • Hidrosel: Sıvı aspirasyonu, Cerrahi Operasyonları.
 • Testis Tümörleri: Cerrahi Operasyonları ve Takip .
 • İnfertilite (Erkek kısırlığı): Teşhis ve Tedavi İşlemleri.

Böbrek Hastalıkları

 • Böbrek Taşı: Medikal Tedavisi, ESWL (taş kırma) Tedavisi, Endoskopik Tedavi (pnomatik URS ve lazer RIRC), Perkütan Nefrolitotripsi (PNL) ve Açık Cerrahi Operasyonları.
 • Böbrek Kanal Darlığı ve Tıkanıklığı: Endoskopik Tedavi (URS), Perkütan Nefrostomi ile Drenaj Tedavisi, Darlık Operasyonları.
 • Böbrek Kisti: Lokal Perkütan Girişimle Kist Tedavisi, Kist Operasyonları.
 • Böbrek Tümörü: Parsiyel ve Radikal Nefrektomi Operasyonu.
 • Böbrek travması ve Yaralanmaları: Medikal ve Bakım Tedavileri, Renorafi (Tamir operasyonları), Nefrektomi (Böbreğin alınması).
 • Böbrek Enfeksiyonu ve Apsesi: Medikal tedavi, Operasyonel Apse Drenajı.

Üreter (Börek Mesane Arası İdrar Yolu) Hastalıkları

 • Üreter Taşı: Medikal Tedavisi, Endoskopik Taş Tedavisi (URS ve Lazer), ESWL (taş kırma) Tedavisi, Cerrahi Operasyonları.
 • Üreter Darlıkları: Endoskopik Lazer ve Dilatasyon Tedavileri ve Kateter Uygulamaları, Cerrahi Operasyonları.
 • Üreter Tümörleri ve Travmaları: Gerekli Cerrahi Operasyonları.

Formu Doldurarak Bize Ulaşabilirsiniz!

Yazdığım bilgilerin sadece bilgilendirme amacı ile Özel Aktif Hastanesi tarafından kullanılmasını kabul ediyorumaydınlatma metnini okudum anladım.
Lütfen bekleyiniz mesajınız gönderiliyor.
Arabic AR English EN Turkish TR