arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
Whatsapp WhatsApp Whatsapp Hemen Ara Randevu Bize Yazın

Üroloji ünitemizde erkek, kadın ve çocukların tüm böbrek, mesane ve idrar yolları ameliyatları ve tıbbi tedavileriyapılmaktadır.

Mesane (İdrar Torbası) Hastalıkları

 • Enfeksiyon ve Kanamalar: Endoskopik tetkik (sistoskopi), Medikal tedaviler.
 • Mesane Taşı: Endoskopik Taş kırma Tedavisi, Cerrahi Operasyonları.
 • Üreterovezikal darlık (UVD): Endoskopik Dilatasyon (genişletme) Tedavisi, Cerrahi Operasyonları.
 • Vezikoüreteral Reflü (VUR): Endoskopik Tedavisi (dolgu madde enjeksiyonu), Cerrahi Operasyonları.
 • Mesane Tümörleri: TUR ile Endoskopik Operasyon, Mesane İçine İlaç Uygulamaları

Mesane Boynu ve Prostat Hastalıkları

 • Bayanlarda İdrar Kaçırma: Endosokpik ve Açık Operasyonları, TVT, TOT Ameliyatları.
 • Mesane Boynu darlığı: Perkütan Sistostomi (geçici mesane drenajı), Endoskopik (TUR) ve Açık Operasyonları.
 • Prostatit (Prostat Enfeksiyonu): Medikal tedavileri.
 • Prostat Büyümesi: Teşhis ve Medikal Tedavileri, Transrektal Biopsi, Endoskopik (TUR.P) ve Açık Cerrahi Operasyonarı, Radikal (Tümör) Prostatektomi.

Üretra (Aşağı İdrar Yolu) Hastalıkları

 • Tanısal İşlemler: Üroflowmetri (İşeme Testi), Retrograd Üretrografi, Üretrosistoskopi.
 • Üretrit (enfeksiyon): Medikal Tedavisi.
 • Üretra taşı: Endoskopik tedavisi.
 • Üretra Darlığı: Dilatasyon (genişletme), Endoskopik Operasyon (internal Üretrotomi), Açık Cerrahi Operasyonları (Üretroplastiler).

Penis Hastalıkları

 • Balanit (enfeksiyon) ve Fimozis: Medikal tedavileri. Sünnet.
 • Penil Kurvatür (eğrilik) ve Peyroni Hastalığı: Medikal Tedaviler, Enjeksiyon tedavileri, Cerrahi Operasyonları.
 • Hipospadi ve Fistül Hastalığı: Gerekli Cerrahi Operasyonları.
 • Empotans (iktidarsızlık) Operasyonları: Papaverin Testi ve Doppler USG, Medikal Tedaviler, Revaskülarizasyon (Kan akımını artırma) Operasyonları, Penil Protez (mutluluk çubuğu) Operasyonları.

Skrotum ve Testis Hastalıkları

 • Skrotumun Enfeksiyon Travma ve Tümörleri: Medikal Tedavileri, Cerrahi Operasyonları.
 • Varikosel: Teşhisi ve Medikal Tedavileri, Normal Cerrahi ve Mikrocerrahi Operasyonları.
 • Hidrosel: Sıvı aspirasyonu, Cerrahi Operasyonları.
 • Testis Tümörleri: Cerrahi Operasyonları ve Takip .
 • İnfertilite (Erkek kısırlığı): Teşhis ve Tedavi İşlemleri.

Böbrek Hastalıkları

 • Böbrek Taşı: Medikal Tedavisi, ESWL (taş kırma) Tedavisi, Endoskopik Tedavi (pnomatik URS ve lazer RIRC), Perkütan Nefrolitotripsi (PNL) ve Açık Cerrahi Operasyonları.
 • Böbrek Kanal Darlığı ve Tıkanıklığı: Endoskopik Tedavi (URS), Perkütan Nefrostomi ile Drenaj Tedavisi, Darlık Operasyonları.
 • Böbrek Kisti: Lokal Perkütan Girişimle Kist Tedavisi, Kist Operasyonları.
 • Böbrek Tümörü: Parsiyel ve Radikal Nefrektomi Operasyonu.
 • Böbrek travması ve Yaralanmaları: Medikal ve Bakım Tedavileri, Renorafi (Tamir operasyonları), Nefrektomi (Böbreğin alınması).
 • Böbrek Enfeksiyonu ve Apsesi: Medikal tedavi, Operasyonel Apse Drenajı.

Üreter (Börek Mesane Arası İdrar Yolu) Hastalıkları

 • Üreter Taşı: Medikal Tedavisi, Endoskopik Taş Tedavisi (URS ve Lazer), ESWL (taş kırma) Tedavisi, Cerrahi Operasyonları.
 • Üreter Darlıkları: Endoskopik Lazer ve Dilatasyon Tedavileri ve Kateter Uygulamaları, Cerrahi Operasyonları.
 • Üreter Tümörleri ve Travmaları: Gerekli Cerrahi Operasyonları.

Formu Doldurarak Bize Ulaşabilirsiniz!

Yazdığım bilgilerin sadece bilgilendirme amacı ile Özel Aktif Hastanesi tarafından kullanılmasını kabul ediyorumaydınlatma metnini okudum anladım.
Lütfen bekleyiniz mesajınız gönderiliyor.
ArabicEnglishTurkish